Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 9

Thứ hai - 29/11/2021 08:42
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1
TUẦN 9
(Từ 29 /11/2021 đến 3/12/2021)
Thứ/
Ngày
Thời gian Môn TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
29/11/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Phép trừ trong phạm vi 6
Tiếng Việt Bài 43: au, âu, êu
 Bài 44: iu, ưu
Thứ tư
1/12/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Luyện tập
Tiếng Việt Bài 45: Ôn tập và kể chuyện
Bài 46: ac ăc âc
Thứ sáu
3/12/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)
Tiếng Việt Bài 47: oc ôc uc ưc
Bài 48: at ăt  ât
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2
TUẦN 9
(Từ 29 /11/2021 đến 3/12/2021)
Thứ/ Ngày Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
29/11/2021
TN&XH
 
7 giờ sáng
 
Bài:  Giữ vệ sinh trường học
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng
Tiếng Việt
 
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút -Đọc: Rồng rắn lên mây
-Nói và nghe: Búp bê biết khóc
Thứ ba
30/11/2021
Toán
 
7 giờ sáng Luyện tập
Tiếng Việt
 
8 giờ sáng Đọc: Nặn đồ chơi
Mĩ thuật 9 giờ sáng GV dạy: Cô Đào
ANH VĂN Buổi sáng:
8 giờ 40 phút – 10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 5 phút-  20 giờ 20 phút
GV dạy: Cô BẠCH LIÊN
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô QUỲNH NHƯ
 
Thứ tư
1/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng  Chữ hoa L
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Tiếng Việt
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút - Mở rộng vốn từ về đồ chơi, dấu phẩy
 

Thứ năm
2/12/2021Thứ năm
2/12/2021
Thể dục 7 giờ sáng GV dạy: Thầy Duy
Toán 8 giờ sáng Luyện tập chung
Tiếng Việt
 
9 giờ sáng
 
Viết: Nặn đồ chơi
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 5 phút-  20 giờ 20 phút
 
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 5 phút-  20 giờ 20 phút
GV dạy: Cô BẠCH LIÊN
 
Thứ sáu
3/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng Ôn các bài đọc tuần 10, 11, 12
Âm nhạc 9 giờ sáng GV dạy: Thầy Tuấn
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng
Tiếng Việt 19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Tả đồ chơi .
  
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3
TUẦN 9
(Từ 29 /11/2021 đến 3/12/2021)

 
Thứ
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
29/11/2021
Toán
TĐ-KC
Đạo đức
18g
 
Bài toán giải bằng hai phép tính(tt)
Giọng quê hương
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 1)
Thứ ba
30/11/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g Gió heo may
Luyện tập
Ôn tập: Con người và sức khoẻ
Thứ tư 1/12/2021 Tập đọc
Toán
LTVC
18g Thư gửi bà
Bảng nhân 8+LT
Các tiết LTVC ôn tuần 9
Thứ năm
2/12/2021
Chính tả
Toán
LTVC
18g Quê hương ruột thịt
Nhận số có ba chữ số với số có 1 chữ số
So sánh. Dấu chấm
Thứ sáu
3/12/2021
TLV
Toán
Tập viết
Thủ công
18g Tập viết thư và phong bì thư
Luyện tập
Ôn chữ hoa G (tiếp theo)
Ôn tập


 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4
TUẦN 9
(Từ 29 /11/2021 đến 3/12/2021)
TH MÔN Thời gian TÊN BÀI
HAI
29/11
Tập đọc 7h – 9h25 Ông trạng thả diều
Đạo đức Hiếu thảo với ông bà cha mẹ ( Tiết 1+ 2)
Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.
Toán 18 h – 20 h Tính chất giao hoán của phép nhân
Toán Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10, 100,1000,…


BA
30/11
Chính tả
7h – 9h25
Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 2,8 Vở Thực hành CT)
Khoa học Nước có những tính chất gì + Ba thể của nước
LTVC 18 h – 20 h Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 2,4,6 Vở Thực hành LTVC  )
Toán Tính chất kết hợp của phép nhân


01/12
Tập đọc 18 h – 20 h Có chí thì nên
Toán Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
TLV Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân


NĂM  02/12
THT-TV
7h – 9h25
Tuần 9 + 10
Khoa học Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ( ghép Bài 22+23)
LTVC 18 h – 20 h Luyện tập về động từ.
Toán
 
Đề xi mét vuông- Mét vuông  ( Ghép 2 bài thành  chủ đề )
Toán Ôn tập KT giữa kì 1


SÁU
03/12
Địa lý 7h – 9h25 Thành phố Đà Lạt
Kĩ thuật Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa ( Tiết 1 + 2)
TV 18 h – 20 h Ôn tập KT giữa kì 1
TV Ôn tập KT giữa kì 1
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5
TUẦN 9
(Từ 29 /11/2021 đến 3/12/2021)
Thứ /Ngày Môn Thời gian Tên bài dạy

HAI
29/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Cộng hai số thập phân.
Tập đọc 8g40p-9g25p Đất Cà Mau.
Đạo đức 9g30p-10g15p Tình bạn (Tiết 2)
Khoa học 10g20-11g5p Phòng tránh TNGT đường bộ
Anh văn 14g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

BA
30/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập
Tập đọc 8g40p-9g25p Ôn tập (tiết 1,3)
Chính tả 9g30p-10g15p Ôn tập (tiết 2)
Lịch sử 10g20-11g5p Cách Mạng mùa thu
Mĩ thuật   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4


1/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Tổng nhiều số thập phân.
LTVC 8g40p-9g25p Ôn tập (Tiết 4,6)
Tập đọc 9g30p-10g15p Ôn tập (Tiết 5,7)
Kể chuyện 10g20-11g5p Ôn tập (Tiết 8)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

NĂM
2/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập.
LTVC 8g40p-9g25p Đại từ xưng hô.
Địa lí 9g30p-10g15p Các dân tộc. Sự phân bố dân cư
Kĩ thuật 10g20-11g5p Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
Tin học 14g20p-15g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)

SÁU
3/12
TLV 7g50 -8g35 p Trả bài văn tả cảnh.
Luyện tập làm đơn.
Toán 8g40p-9g25p Trừ hai số thập phân.
Khoa học 9g30p-10g15p Ôn tập con người và sức khỏe (Gộp 2 tiết)
Âm nhạc 10g20-11g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Thể dục   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4
     


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay176
  • Tháng hiện tại18,486
  • Tổng lượt truy cập965,934
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây