Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 8

Thứ hai - 29/11/2021 08:27
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1
TUẦN 8
(Từ 22 /11/2021 đến 26/11/2021)
Thứ/
Ngày
Thời gian Môn TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
22/11/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Luyện tập
Tiếng Việt Bài 37: em êm im um
 Bài 38: ai ay ây
Thứ tư
24/11/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
Tiếng Việt Bài 39: oi ôi ơi
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện
Thứ sáu
26/11/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán Làm quen với phép trừ ‒ Dấu trừ
Tiếng Việt Bài 41: ui ưi
Bài 42: ao eo 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2
TUẦN 8
(Từ 22 /11/2021 đến 26/11/2021)
Thứ/ Ngày Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
22/11/2021
Đạo đức 7 giờ sáng Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
Tiếng Việt
 
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút -Đọc: Chữ A và những người bạn
-Nói và nghe: Niềm vui của em
Thứ ba
23/11/2021
Toán
 
7 giờ sáng Luyện tập
Tiếng Việt
 
8 giờ sáng Đọc: Nhím nâu kết bạn
Mĩ thuật 9 giờ sáng GV dạy: Cô Đào
ANH VĂN Buổi sáng:
8 giờ 40 phút – 10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ – 19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 5 phút-  20 giờ 20 phút
GV dạy: Cô BẠCH LIÊN
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô QUỲNH NHƯ
 
Thứ tư
24/11/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng +Luyện tập về từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.- Câu nêu hoạt động, đặc điểm
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiếng Việt
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút + Nghe - viết: Nhím nâu kết bạn
+ Chữ hoa H, I,K
Thứ năm
25/11/2021
Thể dục 7 giờ sáng GV dạy: Thầy Duy
Toán 8 giờ sáng Luyện tập chung
Tiếng Việt 9 giờ sáng -Đọc: Thả diều
-Nói và nghe: Chúng mình là bạn
TN&XH
 
10 giờ sáng
 
Bài:  An toàn khi ở trường
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ – 19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 5 phút-  20 giờ 20 phút
GV dạy: Cô BẠCH LIÊN
 
Thứ sáu
26/11/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng Đọc:Tớ là Lê-gô
Viết :Đồ chơi yêu thích
Âm nhạc 9 giờ sáng GV dạy: Thầy Tuấn
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Điểm, đoạn thẳng
Tiếng Việt 19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút   Kể về một giờ ra chơi .
 


 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3
TUẦN 8
(Từ 22 /11/2021 đến 26/11/2021)
Thứ
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
22/11/2021
Toán
TĐ-KC
Đạo đức
18g
 
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Các em nhỏ và cụ già
Quan tâm đến ông bà, bố mẹ, anh chị em (tiết 2)
Thứ ba
23/11/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g Các em nhỏ và cụ già
Bảng đơn vị đo độ dài
Vệ sinh thần kinh
Thứ tư       24/11/2021 Tập đọc
Toán
LTVC
18g Tiếng ru
Luyện tập
TN về Cộng đồng. Ôn tập câu Ai là gì?
Thứ năm
25/11/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g …………….
Thực hành đo độ dài (2 bài)
Vệ sinh thần kinh (tt)
Thứ sáu
26/11/2021
TLV
Toán
Tập viết
Thủ công
18g Kể về người hàng xóm
Bài toán giải bằng 2 phép tính
Ôn chữ hoa G
Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2)
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4
TUẦN 8
(Từ 22 /11/2021 đến 26/11/2021)
TH MÔN Thời gian TÊN BÀI
HAI
22/11
Tập đọc 7h – 9h25 Đôi giàu ba ta màu xanh
Đạo đức Tiết kiệm thời giờ ( Tiết 1 +2 )
Lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Toán 18 h – 20 h Luyện tập
Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


BA
23/11
Chính tả
7h – 9h25
Trung thu độc lập + Thợ rèn
Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh + Ăn uống khi bị bệnh
LTVC 18 h – 20 h Dấu ngoặc kép + MRVT : Uớc mơ
Toán Hai đường thẳng vuông góc +  Hai đường thẳng song song

TƯ 24/11
Tập đọc 18 h – 20 h Thưa chuyện với mẹ
Toán Vẽ hai đường thẳng vuông góc + Vẽ hai đường thẳng song song
TLV Luyện tập phát triển câu chuyện ( trang 82,84)

NĂM  25/11
Tập đọc
7h – 9h25
Điều ước của vua Mi -  đát
Khoa học Ôn tập : Con người và sức khỏe
Toán 18 h – 20 h Thực hành vẽ hình chữ nhật + Hình vuông
LTVC Động từ 


SÁU
26/11
Địa lý 7h – 9h25 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)
Kĩ thuật Khâu đột thưa ( Tiết 1+ 2)
TLV 18 h – 20 h Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
Toán Luyện tập + Nhân với số có một chữ số. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5
TUẦN 8
(Từ 22 /11/2021 đến 26/11/2021)
Thứ /Ngày Môn Thời gian Tên bài dạy

HAI
22/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân
Tập đọc 8g40p-9g25p Trước cổng trời.
Đạo đức 9g30p-10g15p Tình bạn (Tiết 1)
Khoa học 10g20-11g5p Phòng tránh bị xâm hại (Tiết 2)CV 3799
Anh văn 14g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

BA
23/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập
TLV 8g40p-9g25p Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)
Chính tả 9g30p-10g15p .Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
Lịch sử 10g20-11g5p Xô Viết Nghệ - Tĩnh
Mĩ thuật   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4


24/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
LTVC 8g40p-9g25p MRVT: Thiên nhiên
Tập đọc 9g30p-10g15p Cái gì quý nhất?
Tập đọc 10g20-11g5p Luyện tập thuyết trình, tranh luận.CV3969
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

NĂM
25/11
 
Toán 7g50 -8g35 p Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
LTVC 8g40p-9g25p Đại từ.
Địa lí 9g30p-10g15p Dân số nước ta
Kĩ thuật 10g20-11g5p Bài 6: Luộc rau
Tin học 14g20p-15g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)

SÁU
26/11
TLV 7g50 -8g35 p Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
Toán 8g40p-9g25p Luyện tập chung.
Khoa học 9g30p-10g15p Phòng tránh bị xâm hại (Tiết 3)CV 3799
Âm nhạc 10g20-11g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Thể dục   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay220
  • Tháng hiện tại18,530
  • Tổng lượt truy cập965,978
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây