Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 11

Thứ ba - 11/01/2022 09:32
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1
Tuần 11
(Từ 13 /12/2021 đến 17/1
2/2021)

 
Thứ/
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
13/12/2021
Toán
 
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo -T1)
Tiếng Việt Bài 56: ep êp ip up
Bài 57: anh ênh inh
Thứ ba
14/12/2021
Anh văn Buổi sáng  ( lớp 1.1 + 1.2)
Buổi chiều (lớp 1.3)
 
Thứ tư
15/12/2021
Toán
 
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo -T2)
Tiếng Việt Bài 58: ach êch ich 
Bài 59: ang ăng âng 
Thứ năm
16/12/2021
Anh văn Buổi sáng  ( lớp 1.4+ 1.5)
Buổi chiều (lớp 1.6)
 
Tiếng Việt Buổi sáng Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
Thứ sáu
17/12/2021
Toán Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Luyện tập
Tiếng Việt Bài 61: ong ông ung
Bài 62: iêc iên iêp 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2
Tuần 11
(Từ 13 /12/2021 đến 17/1
2/2021)
Thứ/ Ngày Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
13/12/2021
TN&XH
 
7 giờ sáng
 
Thực hành mua bán hàng hóa
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Ngày - tháng
 
Tiếng Việt
 
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút -Đọc: Mẹ
-Nói và nghe: Sự tích cây vú sữa
Thứ ba
14/12/2021
Tiếng Việt
 
7 giờ sáng Đọc: Trò chơi của bố
Mĩ thuật 8 giờ sáng GV dạy: Cô Đào
ANH VĂN Buổi sáng
8 giờ– 40 phút
10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ tư
15/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng
Chữ hoa O
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Luyện tập

Tiếng Việt
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Từ ngữ về tình cảm gia đình. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
 
Thứ năm
16/12/2021

Thứ năm
16/12/2021
Thể dục 7 giờ sáng GV dạy: Thầy Duy
 
Tiếng Việt
 
8 giờ sáng
 
Viết: Trò chơi của bố

 
ANH VĂN Buổi sáng
8 giờ 40 phút-  10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
 
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ sáu
17/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng Đọc mở rộng: Tìm đọc bài thơ, câu chuyện về tình cảm gia đình
Âm nhạc 9 giờ sáng GV dạy: Thầy Tuấn
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Luyện tập chung
Tiếng Việt 19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Kể về tình cảm của em với người thân.
 


 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3
Tuần 11
(Từ 13 /12/2021 đến 17/1
2/2021)
Thứ
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
13/12/2021
Toán
TĐ-KC
Đạo đức
18g
 
Bảng chia 9 + LT
Nắng phương Nam+ Cảnh đẹp non sông
Tích cực tham gia việc lớp, việc trường
Thứ ba
14/12/2021
Toán
Chính tả
TNXH
18g Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Đêm trăng trên Hồ Tây
……..
Thứ tư 15/12/2021 Tập đọc
Toán
LTVC
18g Người con của Tây Nguyên+ Cửa Tùng
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tt)
(T12)Ôn về từ chỉ hoạt động. trạng thái. So sánh
Thứ năm
16/12/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g ……….
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
Thứ sáu
17/12/2021
TLV
Toán
Tập viết
Thủ công
18g Viết thư
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số(tt)
Tuần 13+14
Cắt, dán chữ H, U
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4
Tuần 11
(Từ 13 /12/2021 đến 17/1
2/2021)
TH MÔN Thời gian TÊN BÀI
HAI
13/12
Tập đọc 7h – 9h25 Văn hay chữ  tốt
Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo ( Tiết 1 + 2)
Lịch sử Chùa thời Lý
Toán 18 h – 20 h Chia một tổng cho một số
Toán Chia cho số có một chữ số


BA
14/12
Chính tả 7h – 9h25
 
Chiếc áo búp bê + Cánh diều tuổi thơ
Khoa học Một số cách làm sạch nước
LTVC 18 h – 20 h MRVT : Ý chí- Nghị lực ( trang 127)
Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Toán Chia một số cho một tích


15/12
Tập đọc
 
7h – 9h25 Chú đất Nung
Kể chuyện Búp bê của ai
THT-TV Tuần 12 + 13
Toán 18 h – 20 h  Chia một tích cho một số +  Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
TLV Ôn tập văn kể chuyện 

NĂM  16/12
Tập đọc 
7h – 9h25
Chú đất Nung ( Tiếp theo )
Khoa học Bảo vệ nguồn nước + Tiết kiệm nước
Toán 18 h – 20 h Chia cho số có hai chữ số
LTVC  Luyện tập về câu hỏi + Dùng câu hỏi vào mục đích khác


SÁU
17/12
Địa lý 7h – 9h25 Người dân  và Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ( Tiết 2)
Kĩ thuật Thêu móc xích tiết 2
TLV 18 h – 20 h Thế nào là miêu tả ?
TLV Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5
Tuần 11
(Từ 13 /12/2021 đến 17/1
2/2021)
Thứ /Ngày Môn Thời gian Tên bài dạy

HAI
13/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập
Luyện tập chung CV3969 (Ghép chủ đề)
Tập đọc 8g40p-9g25p Người gác rừng tí hon.
Đạo đức 9g30p-10g15p Kính già, yêu trẻ (Tiết 2,3)
Khoa học 10g20-11g5p Đá vôi; Xi măng; Gốm xây dựng, gạch, ngói CV379
Anh văn 14g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

BA
14/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
TLV 8g40p-9g25p Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
Chính tả
Địa lí
9g30p-10g15p Nghe-viết: Hành trình của bầy ong.(1/2 tiết )
Công nghiệp
Lịch sử 10g20-11g5p Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Mĩ thuật   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4


15/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập.
LTVC 8g40p-9g25p Luyện tập về quan hệ từ.
Tập đọc 9g30p-10g15p Trồng rừng ngập mặn.
Tập đọc 10g20-11g5p Chuỗi ngọc lam.
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

NĂM
16/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ….
LTVC 8g40p-9g25p Ôn tập về từ loại.
Địa lí 9g30p-10g15p Công nghiệp (Tiếp)
Kĩ thuật
Lịch sử
10g20-11g5p Lợi ích của việc nuôi gà (HD HS tự học ờ nhà)
“ Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước”
Tin học 14g20p-15g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)

SÁU
17/12
TLV 7g50 -8g35 p Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
Toán 8g40p-9g25p Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.
Khoa học 9g30p-10g15p Thủy tinh
Âm nhạc 10g20-11g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Thể dục   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4
     
     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Học sinh có những thiết bị nào phục vụ việc học qua Internet?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay233
  • Tháng hiện tại18,543
  • Tổng lượt truy cập965,991
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây