Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 12

Thứ ba - 11/01/2022 17:26
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1
Tuần 12
(Từ 20 /12/2021 đến 24 /12/2021)
 
Thứ/
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
20/12/2021
Toán
 
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Bài 33: Luyện tập
Tiếng Việt Bài 63: iêng iêm yên 
Bài 64: iêt   iêu   yêu 
Thứ ba
21/12/2021
Anh văn Buổi sáng: lớp 1.1+ 1.2
Buổi tối : lớp 1.3)
 
 
Tiếng Việt Buổi sáng Bài 65: Ôn tập và kể chuyện 
Thứ tư
22/12/2021
Toán
 
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Bài 34: Luyện tập( T1)
Tiếng Việt Bài 66: uôi   uôm   
Bài 67: uôc  uôt 
Thứ năm
23/12/2021
Anh văn Buổi sáng: lớp 1.4+ 1.5
Buổi tối : lớp 1.6
 
Thứ sáu
24/12/2021
Toán Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Bài 34: Luyện tập( T2)
Tiếng Việt Bài 68: uôn uông 
Bài 69: ươi  ươu  


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2
Tuần 12
(Từ 20 /12/2021 đến 24 /12/2021)
Thứ/ Ngày Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
20/12/2021
TN&XH
 
7 giờ sáng
 
Hoạt động giao thông
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ
 
Tiếng Việt
 
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút -Đọc:Cánh cửa nhớ bà
-Nói và nghe: Bà cháu
Thứ ba
21/12/2021
Tiếng Việt
 
7 giờ sáng Đọc: Thương ông
Mĩ thuật 8 giờ sáng GV dạy: Cô Đào
ANH VĂN Buổi tối
18 giờ 55 phút–
19 giờ 40 phút
 
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 55 phút-
20 giờ 35 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
18 giờ 45 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ tư
22/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng
Chữ hoa Ô, Ơ
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Thực hành và trải nghiệm xem lịch
 

Tiếng Việt
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Từ ngữ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động
 
Thứ năm
23/12/2021

Thứ năm
23/12/2021
Thể dục 7 giờ sáng GV dạy: Thầy Duy
 
Tiếng Việt
 
8 giờ sáng
 
Viết:  Thương ông

 
ANH VĂN Buổi tối
18 giờ 55 phút –
19 giờ 40 phút

 
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ 55 phút-  20 giờ 35 phút
 
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
19 giờ –
19 giờ 45 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ sáu
24/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng Đọc mở rộng: Tìm đọc bài thơ, câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu
Âm nhạc 9 giờ sáng GV dạy: Thầy Tuấn
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Luyện tập chung
Tiếng Việt 19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Kể việc em đã làm cùng người thân.
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3
Tuần 12
(Từ 20 /12/2021 đến 24 /12/2021)
Thứ
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
20/12/2021
Toán
TĐ-KC
Đạo đức
18g
 
Giới thiệu bảng nhân, chia
Người liên lạc nhỏ+ Nhớ Việt Bắc
Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng
Thứ ba
21/12/2021
Chính tả
Toán
LTVC
18g Người liên lạc nhỏ
Làm quen với biểu thức
Bài 24-25. Một số hoạt động ở trường
(T13)TN về Địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
Thứ tư 22/12/2021 Tập đọc
Toán
LTVC
18g Hũ bạc của người cha
Tính giá trị của biểu thức
(T14)Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ?
Thứ năm
23/12/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g Hũ bạc của người cha
Tính giá trị của biểu thức (tt)
Bài 26. Không chơi các trò chơi nguy hiểm
Thứ sáu
24/12/2021
TLV
Toán
Tập viết
Thủ công
18g Giới thiệu hoạt động.Giới thiệu về tổ em
Tính giá trị của biểu thức (tt)
Tuần 15+16
Cắt dán chữ V, E
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4
Tuần 12
(Từ 20 /12/2021 đến 24 /12/2021)
TH MÔN Thời gian TÊN BÀI
HAI
20/12
Tập đọc 7h – 9h25 Cánh diều tuổi thơ
Đạo đức Yêu lao động ( Tiết 1 )
Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075-1077). Nhà Trần thành lập
Toán 18 h – 20 h Chia cho số có hai chữ số ( Tiếp theo)
Toán Luyện tập  Trang  83


BA
21/12
Chính tả 7h – 9h25
 
Kéo co + Mùa đông trên rẻo cao
Khoa học Làm thế nào để biết có không khí ?
LTVC 18 h – 20 h MRVT : Đồ chơi – Trò chơi
Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo - trang 83)


22/12
Tập đọc
 
7h – 9h25 Tuổi Ngựa
THT - TV Tuần 13 + 14
Toán 18 h – 20 h Luyện tập trang 84
TLV Luyện tập miêu tả đồ vật

NĂM  23/12
Tập đọc 
7h – 9h25
Kéo co
Khoa học Không khí có những tính chất gì ? + Không khí  gồm những thành phần nào ?
Toán 18 h – 20 h Thương có chữ  số 0
LTVC MRVT : Đồ chơi – Trò chơi
Câu kể


SÁU
24/12
Địa lý 7h – 9h25 Thủ đô Hà Nội
Kĩ thuật Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn ( Tiết 1)
TLV 18 h – 20 h Quan sát đồ vật
Toán Chia cho số có ba chữ số


 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5
Tuần 12
(Từ 20 /12/2021 đến 24 /12/2021)
Thứ /Ngày Môn Thời gian Tên bài dạy

HAI
20/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập.
Tập đọc 8g40p-9g25p Hạt gạo làng ta.CV3799
Đạo đức 9g30p-10g15p Tôn trọng phụ nữ (Tiết1, 2)
Khoa học 10g20-11g5p Cao su, chất dẻo
Anh văn 14g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

BA
21/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
TLV 8g40p-9g25p Làm biên bản cuộc họp.
Chính tả
 
9g30p-10g15p Chuỗi ngọc lam.
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Lịch sử 10g20-11g5p Thu- đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Mĩ thuật   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4


22/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập
LTVC 8g40p-9g25p Luyện tập về quan hệ từ
Tập đọc 9g30p-10g15p Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Kể chuyện
Tập đọc
10g20-11g5p Pa-xtơ và em bé.
Về ngôi nhà đang xây.
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

NĂM
23/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Chia một số thập phân cho một số thập phân.
Luyện tập. (Ghép thành chủ đề)
LTVC 8g40p-9g25p Ôn tập về từ loại( ghép chủ đề trang 137,142)
Địa lí 9g30p-10g15p Giao thông vận tải
Kĩ thuật
Lịch sử
10g20-11g5p Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta(Tự học
Chiến thắng Biên giới thu đông 1950
Tin học 14g20p-15g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)

SÁU
24/12
TLV 7g50 -8g35 p Luyện tập làm biên bản cuộc họp.
Toán 8g40p-9g25p Tỉ số phần trăm
Khoa học 9g30p-10g15p Tơ sợi
Âm nhạc 10g20-11g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Thể dục   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4
     
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay159
  • Tháng hiện tại18,469
  • Tổng lượt truy cập965,917
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây