Sự kiện nhà trường

Bộ y tế

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

LỊCH LÀM VIỆC

 • Thứ sáu 07/05/2021 07:00
  Kiểm tra giám sát Y tế

 • Thứ sáu 07/05/2021 07:00
  Kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

 • Thứ năm 06/05/2021 15:00
  Kiểm tra công tác VS lớp học, nhà vệ sinh.

 • Thứ năm 06/05/2021 07:00
  Nhận đề kiểm tra Tiếng Anh tại PGD

 • Thứ tư 05/05/2021 08:00
  Nộp hồ sơ báo cáo viên chức về PGD

 • Thứ hai 03/05/2021 07:00
  Thống kê báo cáo tình hình học sinhra khỏi TDM

 • Thứ hai 03/05/2021 07:00
  Báo cáo hội thảo TB dạy học 1,2

 • Thứ hai 03/05/2021 07:00
  Nghỉ lễ 30/4 -1/5

 • Thứ sáu 30/04/2021 07:00
  Nghỉ lễ 30/4 -1/5

 • Thứ năm 29/04/2021 16:00
  Họp Hội đồng SP

 • Thứ tư 28/04/2021 07:00
  Báo cáo vv tổ chức ngày sách Việt Nam lần 8

 • Thứ tư 28/04/2021 16:00
  Tổng vệ sinh toàn trường tuần 32

 • Thứ tư 28/04/2021 07:00
  Hội thảo đồ dùng dạy học lớp 1,2

 • Thứ hai 26/04/2021 07:00
  Thi TPT Đội giỏi

 • Thứ hai 26/04/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 32

 • Thứ năm 22/04/2021 15:00
  Kiểm tra vệ sinh các lớp

 • Thứ sáu 23/04/2021 07:30
  Đón đoàn kiểm tra VSATTP

 • Thứ năm 22/04/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường

 • Thứ tư 21/04/2021 07:00
  Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

 • Thứ ba 20/04/2021 13:00
  Các tổ khối nộp đề tham khảo

 • Thứ hai 19/04/2021 14:00
  Hoàn thành hồ sơ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy.

 • Thứ hai 19/04/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 31

 • Thứ sáu 16/04/2021 14:00
  Tổng vệ sinh 02 cơ sở

 • Thứ năm 15/04/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường

 • Thứ tư 14/04/2021 08:00
  Kiểm tra vệ sinh các lớp

 • Thứ tư 14/04/2021 07:00
  Dự giờ các lớp theo thông báo

 • Thứ ba 13/04/2021 13:00
  Kiểm tra hồ sơ GV,Hồ sơ tổ khối

 • Thứ hai 12/04/2021 07:00
  Hoàn thành hồ sơ điều tra kinh tế 2021

 • Thứ hai 12/04/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần30

 • Thứ sáu 09/04/2021 15:00
  Tổng vệ sinh toàn trường

 • Thứ sáu 09/04/2021 07:00
  Đón đoàn chuyên môn Tỉnh

 • Thứ năm 08/04/2021 07:00
  Dự giờ theo kế hoạch

 • Thứ tư 07/04/2021 16:00
  Họp Chi bộ tháng 4

 • Thứ ba 06/04/2021 15:00
  Kiểm tra công tác VS lớp học, nhà vệ sinh

 • Thứ hai 05/04/2021 07:00
  Nộp Hồ sơ tổ chức về PGD

 • Thứ hai 05/04/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 29

 • Thứ sáu 02/04/2021 07:00
  Kiểm tra GK2 Môn Tiếng Việt lớp 4,5

 • Thứ năm 01/04/2021 07:00
  Họp tại UBND TP

 • Thứ tư 31/03/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường

 • Thứ hai 29/03/2021 14:00
  Nộp HS chọn sách giáo khoa lớp 1,2

 • Thứ hai 29/03/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 28

 • Thứ ba 30/03/2021 07:00
  Tổ chức chương trình dạy học theo mô hình Stem

 • Thứ sáu 26/03/2021 16:00
  Vệ sinh phòng học, phòng làm việc

 • Thứ sáu 26/03/2021 07:00
  Kiểm tra GK2 môn Tiếng Việt lớp 5

 • Thứ năm 25/03/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường

 • Thứ tư 24/03/2021 07:00
  Nộp báo cáo Tháng

 • Thứ ba 23/03/2021 07:00
  Tham gia đoàn kiểm tra của PGD.

 • Thứ ba 23/03/2021 07:00
  Kiểm tra GK2 môn Toán lớp 4

 • Thứ hai 22/03/2021 07:00
  Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

 • Thứ hai 22/03/2021 07:00
  Thực hiện chương trình Tuần 27

 • Thứ ba 09/03/2021 13:00
  Tập huấn phần mềm quản lý trường học

 • Thứ sáu 12/03/2021 07:00
  Tổng vệ sinh lớp học, sân trường

 • Thứ năm 11/03/2021 07:00
  Chấm SKKN

 • Thứ tư 10/03/2021 10:00
  Hoàn thành sao lưu, bảo mật đề kiểm tra giữa HKII

 • Thứ tư 10/03/2021 08:00
  Tham gia đoàn kiểm tra PGD

 • Thứ ba 09/03/2021 07:00
  Tập huấn phần mềm quản lý trường học

 • Thứ ba 09/03/2021 07:00
  Tham gia đoàn kiểm tra PGD

 • Thứ hai 08/03/2021 07:00
  GV nộp SKKN

 • Thứ hai 08/03/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 25

 • Thứ ba 02/03/2021 09:00
  Báo cáo số liệu hàng ngày về BGH - PGD

 • Thứ ba 02/03/2021 07:00
  Thự hiện công tác phòng chống dịch

 • Thứ hai 01/03/2021 16:00
  Kiểm tra vệ sinh, sát khuẩn lớp học

 • Thứ hai 01/03/2021 07:00
  Tham gia học trực tuyến SGK lớp 2

 • Thứ hai 01/03/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 24

 • Thứ bảy 20/03/2021 07:00
  Tham gia BDTX CBQL

 • Thứ sáu 19/03/2021 14:00
  Vệ sinh lớp học, phòng làm việc

 • Thứ sáu 19/03/2021 13:00
  Tập huấn Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT

 • Thứ năm 18/03/2021 13:00
  Dự buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP

 • Thứ tư 17/03/2021 07:00
  Coi thi HSG tại trường THCS Chu Văn An

 • Thứ ba 16/03/2021 08:00
  Tham gia công tác trọng tài.

 • Thứ ba 16/03/2021 08:00
  HS tham gia thi bơi cấp Tỉnh

 • Thứ hai 15/03/2021 07:00
  Coi thi HSG tại trường THPT Hùng Vương

 • Thứ hai 15/03/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 26

 • Thứ hai 01/02/2021 07:00
  Dạy và học online

 • Thứ sáu 29/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ năm 28/01/2021 07:00
  Đón tổ mạng lưới CM Cụm

 • Thứ năm 28/01/2021 08:00
  Báo cáo kiểm tra lớp học sạch - đẹp

 • Thứ ba 26/01/2021 14:00
  Nộp báo cáo tháng 1

 • Thứ ba 26/01/2021 14:00
  Kiểm tra lớp học sạch - đẹp

 • Thứ ba 26/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ hai 25/01/2021 07:00
  Tham gia công tác Trọng tài

 • Thứ hai 25/01/2021 07:00
  Tham gia thi cờ vua cấp Tỉnh

 • Thứ hai 25/01/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 20

 • Thứ sáu 22/01/2021 14:00
  Nộp kế hoạch XD biên chế NH 2020-2021 về PGD

 • Thứ sáu 22/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ năm 21/01/2021 07:00
  Chuẩn bị các hoạt động xuân 2021

 • Thứ ba 19/01/2021 07:00
  Tham gia đoàn kiểm tra của PGD từ 19 đến 21/1

 • Thứ ba 19/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ hai 18/01/2021 07:00
  Phát phiếu liên lạc đến PHHS

 • Thứ hai 18/01/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 19 (HK2)

 • Thứ ba 12/01/2021 08:00
  Kiểm tra môn Tiếng Việt (Đọc hiểu) Lớp 1,2,3,4,5

 • Thứ sáu 15/01/2021 07:00
  Sơ kết học kì 1 (Học sinh nghỉ học )

 • Thứ năm 14/01/2021 07:00
  Nộp báo cáo sơ kết HKI

 • Thứ tư 13/01/2021 14:00
  Tổ khối tổng hợp, nộp báo cáo BGH KTHK1

 • Thứ tư 13/01/2021 07:50
  Kiểm tra Môn Khoa học lớp 4,5

 • Thứ tư 13/01/2021 07:00
  Kiểm tra HK1 môn Toán Lớp 1,2,3,4,5

 • Thứ ba 12/01/2021 07:00
  Kiểm tra HK1 môn Tiếng Việt (Viết)

 • Thứ ba 12/01/2021 09:05
  Kiểm tra Tin học lý thuyết lớp 3,4,5

 • Thứ hai 11/01/2021 07:45
  Kiểm tra HK1 Môn Tiếng Anh lớp 3,4,5

 • Thứ hai 11/01/2021 07:00
  Kiểm tra HKI môn LS&ĐL lớp 4,5

 • Thứ hai 11/01/2021 07:00
  Kiểm tra HKI môn Tiếng Anh lớp 2

 • Thứ hai 11/01/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần kiểm tra và sơ kết HK1

 • Thứ sáu 08/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ năm 07/01/2021 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ tư 06/01/2021 07:00
  Kiểm tra Tin học thực hành Lớp 4,5

 • Thứ tư 06/01/2021 07:00
  Sao lưu bảo mật đề KT

 • Thứ ba 05/01/2021 15:00
  Họp bán trú

 • Thứ ba 05/01/2021 14:00
  Họp tại UBND Phường Hiệp Thành

 • Thứ ba 05/01/2021 14:00
  Sinh hoạt chuyên môn

 • Thứ ba 05/01/2021 07:00
  Kiểm tra Tin học thực hành Lớp 3

 • Thứ hai 04/01/2021 14:00
  Duyệt đề kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học-LSĐL lớp 4,5

 • Thứ hai 04/01/2021 07:00
  Nộp Bảng tổng hợp đánh giá HS

 • Thứ hai 04/01/2021 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 18

 • Thứ bảy 02/01/2021 07:00
  Học Bồi dưỡng thường xuyên

 • Thứ sáu 01/01/2021 07:00
  Nghỉ Tết Dương lịch 2021

 • Thứ năm 31/12/2020 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ tư 30/12/2020 17:00
  Họp Hội đồng sư phạm

 • Thứ tư 30/12/2020 08:20
  Họp Liên tịch

 • Thứ ba 29/12/2020 07:00
  Làm công tác trọng tài

 • Thứ ba 29/12/2020 07:30
  Họp tại PGD về công tác kiểm tra PCGD

 • Thứ hai 28/12/2020 14:00
  Nộp báo cáo số liệu CĐ năm 2020 về PGD

 • Thứ hai 28/12/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 17

 • Thứ tư 23/12/2020 07:00
  Tập huấn CM tại TP HCM

 • Thứ hai 21/12/2020 13:00
  Dự họp tại UBND Phường lúc 13g30p

 • Thứ hai 21/12/2020 07:00
  HS tham gia thi bóng bàn tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

 • Thứ sáu 25/12/2020 07:00
  Nộp báo cáo tháng

 • Thứ năm 24/12/2020 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ ba 22/12/2020 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ tư 23/12/2020 16:00
  Tham dự hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trao TTN phường HT

 • Thứ hai 21/12/2020 07:30
  Đón đoàn sinh viên thực tập ĐH Thủ Dầu Một

 • Thứ hai 21/12/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 16

 • Thứ ba 15/12/2020 07:00
  Tham gia đoàn kiểm tra của PGD

 • Thứ bảy 31/10/2020 07:00
  Tập huấn ATGT

 • Thứ bảy 31/10/2020 08:00
  Hội nghị CB-VC

 • Thứ sáu 30/10/2020 07:00
  Chuẩn bị CSVC phục vụ HN CBVC.

 • Thứ năm 29/10/2020 14:00
  Hoàn thiện văn kiện HN CBVC.

 • Thứ năm 29/10/2020 07:00
  Tập huấn tại UBTP

 • Thứ tư 28/10/2020 16:00
  Họp liên tịch

 • Thứ tư 28/10/2020 07:00
  Tập huấn Đánh giá HS lớp 1 Tại TTCT Thuận An.

 • Thứ ba 27/10/2020 07:00
  Dự triển khai nhiệm vụ năm học tại PGD

 • Thứ hai 26/10/2020 07:00
  Tập huấn Đánh giá HS lớp 1 Tại TTCT Thuận An

 • Thứ hai 26/10/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 8

 • Thứ bảy 24/10/2020 07:00
  Sinh hoạt chuyên môn lần 2

 • Thứ sáu 23/10/2020 16:00
  Sinh hoạt chi bộ

 • Thứ ba 20/10/2020 14:00
  Đăng kí sách tiếng Anh về PGD

 • Thứ ba 20/10/2020 07:00
  Dự tập huấn triển khai giáo trình tiếng Anh mới tại trường Võ Minh Đức và Trường ĐHTDM

 • Thứ hai 19/10/2020 14:00
  Nộp đề án vị trí việc làm trong đơn vị

 • Thứ hai 19/10/2020 16:00
  Sinh hoạt ngày 20/10

 • Thứ hai 19/10/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 7

 • Thứ tư 14/10/2020 07:00
  PGD kiểm tra đầu năm các trường trên địa TP TDM

 • Thứ ba 13/10/2020 07:00
  SGD kiểm tra đầu năm các trường trên địa TP TDM

 • Thứ hai 12/10/2020 14:00
  Nộp báo cáo về sự tiến bộ phụ nữ

 • Thứ hai 12/10/2020 14:00
  Nộp Phân phối CT các môn học lớp 1 về PGG

 • Thứ hai 12/10/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 6

 • Thứ tư 07/10/2020 14:00
  Họp Bảo mẫu, cấp dưỡng

 • Thứ tư 07/10/2020 14:00
  Báo cáo các khoản thu-Chi đầu năm về PGD

 • Thứ ba 06/10/2020 14:00
  Dự hội nghị Tổng kết năm học PGD -Tại UBNDTP

 • Thứ ba 06/10/2020 07:00
  Nộp DS học sinh theo mẫu phổ cập

 • Thứ hai 05/10/2020 16:00
  SHCM lần 1

 • Thứ hai 05/10/2020 15:00
  Thực hiện thống kê trình độ đào tạo CBQL-GV

 • Thứ hai 05/10/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 5

 • Thứ sáu 02/10/2020 16:00
  Họp HĐSP

 • Thứ bảy 03/10/2020 07:00
  Tập huấn tại trường Phú Lợi

 • Thứ sáu 02/10/2020 14:00
  "Các tổ nộp danh sách Ban cán sự lớp về VP Hạn chót nộp đăng kí thi đua đầu năm"

 • Thứ tư 30/09/2020 14:00
  Tham gia thi " Cung trăng nhí" cấp TP(hđđ)

 • Thứ ba 29/09/2020 08:00
  Chương trình phát sữa cô gái Hà Lan

 • Thứ ba 29/09/2020 15:00
  "'Tham gia thi "" Đêm hội trăng rằm""do Hội đồng đội tổ chức"

 • Thứ hai 28/09/2020 07:00
  Phân công lớp trực vệ sinh hàng ngày tại Cơ sở 2

 • Thứ hai 28/09/2020 16:00
  Kiểm tra vệ sinh lớp học- nhà vệ sinh

 • Thứ hai 28/09/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 4

 • Thứ năm 24/09/2020 08:00
  Dẫn học sinh nhận học học bổng tại PGD(9G)

 • Thứ tư 23/09/2020 07:00
  Coi thi THPT tại trường chuyên Hùng Vương

 • Thứ ba 22/09/2020 07:00
  Họp BCH tại phường Hiệp Thành

 • Thứ ba 22/09/2020 16:00
  Họp chi bộ

 • Thứ hai 21/09/2020 15:00
  Tổ chức chuyên đề Nâng cao ý thức VHGT cho học sinh

 • Thứ hai 21/09/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 3

 • Thứ sáu 13/11/2020 14:00
  Tổ chức Đại hội Liên Đội

 • Thứ sáu 13/11/2020 07:00
  Kiểm tra Tiếng Việt lớp 4,5

 • Thứ tư 11/11/2020 07:00
  Kiểm tra GKI môn toán lớp 4

 • Thứ ba 10/11/2020 16:00
  "Họp tại UBND Phường HT Họp tại PGD "

 • Thứ tư 11/11/2020 07:00
  Tham gia tập huấn truyền thông GDSK tại TT Ytế TPTDM

 • Thứ ba 10/11/2020 07:00
  Kiểm tra GKI môn toán lớp 5

 • Thứ hai 09/11/2020 07:00
  Tham gia hội thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

 • Thứ hai 09/11/2020 14:00
  Hoàn thành đánh giá giữa KHI,Nhập đánh giá GKI vào phần mềm CSDL ngành

 • Thứ hai 09/11/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 10

 • Thứ năm 19/11/2020 14:00
  Hoàn thành bảng hình ảnh hoạt động

 • Thứ ba 17/11/2020 14:00
  Họp liên tịch thực hiện quy hoạch

 • Thứ ba 17/11/2020 08:00
  Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11

 • Thứ hai 16/11/2020 07:00
  Họp tại UBND Phường Hiệp Thànht

 • Thứ ba 17/11/2020 14:00
  Họp liên tịch xét nâng lương trước thời hạn

 • Thứ hai 16/11/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 11

 • Thứ năm 26/11/2020 07:00
  Bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn

 • Thứ tư 25/11/2020 14:00
  Tiếp xúc cử tri QH khoa XIV)(14 giờ)

 • Thứ tư 25/11/2020 14:00
  Nộp hồ sơ quy hoạch về PGD

 • Thứ năm 26/11/2020 16:00
  Các bộ phận nộp báo cáo tháng 11và dự kiến kế hoạch tháng 12

 • Thứ năm 26/11/2020 14:00
  Nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn về PGD

 • Thứ tư 25/11/2020 07:00
  Dự giờ các lớp

 • Thứ ba 24/11/2020 16:00
  Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tuần 12

 • Thứ hai 23/11/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 12

 • Thứ ba 15/09/2020 14:00
  Đón đoàn kiểm tra VSATTP

 • Thứ ba 15/09/2020 16:00
  Hoàn chỉnh DS phổ cập

 • Thứ hai 14/09/2020 07:00
  Thực hiện chương trình Tuần 2

 • Thứ sáu 11/09/2020 16:00
  Kiểm tra nề nếp bán trú,nền nếp học tập ,Vệ sinh các lớp

 • Thứ tư 09/09/2020 14:00
  Ổn định nề nếp xuống nhà ăn, xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng ra về.

 • Thứ ba 08/09/2020 14:00
  Tổ chức chương trinh Lễ phát động chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

 • Thứ hai 07/09/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 1

 • Thứ ba 01/12/2020 16:00
  Họp HĐSP tháng 12

 • Thứ sáu 04/12/2020 16:00
  Họp chi bộ tháng 12

 • Thứ năm 03/12/2020 14:00
  Kiểm tra tình hính học tập ,vệ sinh các lớp

 • Thứ tư 02/12/2020 14:00
  HS tham gia học Bơi

 • Thứ hai 30/11/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 13

 • Thứ bảy 19/12/2020 07:00
  Tham gia học BDTX tại Trường Phú Hòa 3

 • Thứ bảy 12/12/2020 07:00
  Tham gia học BDTX tại TH Phú Hoà 3

 • Thứ năm 10/12/2020 14:00
  Kiểm tra vệ sinh lớp học- nhà vệ sinh tuần 14

 • Thứ năm 10/12/2020 14:00
  Nộp Đăng ký lương về PGD

 • Thứ tư 09/12/2020 07:00
  HS tham gia cờ vua cấp TP.

 • Thứ ba 08/12/2020 14:00
  Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tuần 14

 • Thứ ba 08/12/2020 07:00
  Họp BCH Đảng bộ phường tuần 14

 • Thứ ba 08/12/2020 07:00
  Tham gia bơi tại hồ bơi công cộng

 • Thứ hai 07/12/2020 07:00
  Tham gia lớp BD chính trị cho Đảng viên mới tại HĐUBND Phường Phú Lợi

 • Thứ hai 07/12/2020 07:00
  Thực hiện chương trình Tuần 14

 • Thứ sáu 18/12/2020 07:00
  Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp

 • Thứ năm 17/12/2020 07:00
  Sinh hoạt bình thường toàn trường

 • Thứ tư 16/12/2020 14:00
  Kiểm tra việc hoàn thành bảng hình ảnh hoạt động

 • Thứ tư 16/12/2020 15:00
  Kiểm tra việc thực hiện chăm sóc vườn cây thuốc nam

 • Thứ ba 15/12/2020 07:00
  Kiểm tra nội bộ tháng theo kế hoạch

 • Thứ hai 14/12/2020 07:00
  Học sinh tham gia thi điền kinh cấp TP

 • Thứ hai 14/12/2020 07:00
  Thực hiện chương trình tuần 15

 • Thứ bảy 07/11/2020 07:00
  Sinh hoạt chuyên môn tháng 11

 • Thứ sáu 06/11/2020 15:00
  Tổng vệ sinh toàn trường.

 • Thứ năm 05/11/2020 07:00
  Hoàn thành sao lưu, bảo mật đề kiểm tra GKI

 • Thứ hai 02/11/2020 07:00
  Chấm thi GVG cấp trường theo kế hoạch

 • Thứ tư 04/11/2020 16:30
  Họp HĐSP tháng 11

 • Thứ hai 02/11/2020 06:45
  Thực hiện chương trình tuần 9

 • Thứ ba 03/11/2020 07:00
  "GV đăng kí tham gia viết bài dự thi viết cảm nhận "" giáo viên - Người truyền cảm hứng cho văn hóa đọc"""

 • Thứ hai 02/11/2020 07:00
  Tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng từ ngày '2/11 đến 04/11

 • Thứ hai 02/11/2020 07:00
  Tổ chức chuyên đề GDKN Sống cho HS

Xem toàn bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây