Kế hoạch dạy trực tuyến

Thứ ba - 02/02/2021 08:36
PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  198/KH-LHP Hiệp Thành, ngày  01  tháng 02 năm 2021
 
   KẾ HOẠCH
    Dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
            
         Căn cứ công văn số 79/PGDĐT ngày 31/1/2021 của Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một về việc cho trẻ em,học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
        Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020- 2021 và tình hình thực tế, trường Tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
   - Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;
   - Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.
   - Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.
    2. Yêu cầu
- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.
- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài tập đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.
-Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua Smartphone (điện thoại thông minh)
- Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC
     1. Đối tượng
   -100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, năm học 2020-2021.
   2. Nội dung
     Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn .
III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY
   1. Thời gian:
- Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 05/02/2021: Giáo viê\n hướng dẫn cách vào học trực tuyến cho học sinh và cha mẹ học sinh; Ôn tập các kiến thức  và giảng dạy kiến thức cần thiết cho học sinh; Chuẩn bị nội dung bài dạy áp dụng trong thời gian tiếp theo.
- Từ ngày 02/02/2021: GV thực hiện dạy bài mới từ tuần 21, các môn học  theo thời khóa biểu của nhà trường.
- Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Do giáo viên chủ nhiệm thống nhất với cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện (Báo cáo và đăng ký thời gian cụ thể với BGH nhà trường)
2. Hình thức dạy học:
    - Dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo.
    -Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên liên hệ trực tiếp qua điện thoại.
IV. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  
- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.
- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với lãnh đạo nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch dạy học, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
-  Sử dụng Zalo, trang Website của nhà trương để thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.
 2. Đối với tổ chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt vào ngày 01/02/2021;
- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần,
- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 
 3. Đối với giáo viên Dạy lớp và giáo viên bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng tiết học; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy bộ môn và hỗ trợ giáo viên dạy bộ môn trong công tác quản lí lớp học; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh .
   - Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học;
- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường ;
4. Ban biên tập website:
- Chọn lọc thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch đăng tải trên website
- Đăng tải nội dung bài học, những nội dung liên quan tới bài học lên website
- Thông tin kịp thời kế hoạch học trực tuyến lên website
        Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet của trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường và bộ phận kĩ thuật để kịp thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT TP TDM;
- Ban đại diện CMHS và CMHS;
- Các tổ CM và GV;
- Website nhà trường;
- Lưu VT, THLHP./.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Vũ Thị Hồng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây